Arbetet i Franska


På Veingeskolan läser du franska 50 min/vecka i år 6. 
I år 7 läser du 170 min/v. och i år 8 och 9 läser du 150 min/v.

På min hemsida Lindas Sida kan du läsa om arbetet i Franska. Klicka vidare till Fra 6 så hittar du exempel på aktuell information, samt länkar som vi använder oss av i undervisningen.

I år 6 jobbar vi med La Nouvelle Chouette A som arbetsbok (som får lånas), men även med musik, film, webben, lekar och spel etc. När man lär sig ett nybörjarspråk handlar det till stor del om att bygga ett ordförråd och få en förståelse för språket och kulturen. Vi jobbar med ord och fraser tex. hälsningsfraser, siffror 0-20, klockan, dagar, frukter, familjen, husdjur, kroppen etc. 

Några av projekten utöver arbetsboken som vi arbetar med i år 6 är:
  • Släktträd - där vi gör egna släktträd och tränar på att berätta om våra familjer.
  • Frukttema - där vi lär oss namn på vanliga frukter. Temat avslutas med fruktsallad.
  • Sagotema - där vi lär oss om franska sagor och serier, vad Disneys och Astrid Lindgrens figurer heter på franska etc. Vi tittar på Astérix och Obélix.
  • Boule - vi lär oss reglerna för boule och räknar poäng och ropar glada hejarop på franska.

Mål och innehåll år 6:

Det här ska du utveckla (förmågor):
  • Förstå och tolka innehållet i tal och skrift
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
  • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
  • i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Det här ska du arbeta med:

Centralt innehåll                                            Arbetsuppgifter och arbetssätt
ht/vt
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.


• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

• Åsikter, känslor och erfarenheter.

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

familj, rum, intressen, film, sagor, presentera sig själv/familj/sitt rum

dialoger

kärlek, vad man tycker om/inte tycker om

traditioner, kalender, boule, litteratur


bok, film


bok, film, ställa frågor

sånger


reklam, tidtabeller, notiser


”hitta” svar i hörövningar, texteruttal, grammatik, stavningartighetsfraser, hälsningsfraserbeskriva ett rum


hälsningsfraser, fråga om klockan


grammatik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.